Chrześcijańska Fundacja SEMEIA

„Semeia” to po grecku „znaki”. A znak odsyła poza siebie i wskazuje na coś lub kogoś ważniejszego od niego.

Poprzez powołaną przy katolickiej wspólnocie „Strumienie Wody Żywej” w Bochni fundację chcemy inspirować i wspierać środowiska będące „znakami” prowadzącymi do osobistego spotkania z miłością Boga. Pragniemy również w przestrzeni publicznej promować kulturę spotkania, do której tak często zaprasza papież Franciszek.

Więcej o naszych projektach już wkrótce…

Nasz adres:

Chrześcijańska Fundacja SEMEIA

ul. Czackiego 3, 32-700 Bochnia

e-mail: fundacja@semeia.pl