Kurs Alpha w trzech parafiach

W poniedziałek 14 marca rozpoczęliśmy kursy Alpha w trzech parafiach: w Bochni (św. Pawła Apostoła), w Proszówkach i w Nowym Wiśniczu.

Co poniedziałek nasi goście (a jest ich ponad 60) zasiadać będą przy pięknie i obficie zastawionych stołach, żeby budować więzi międzyludzkie, a przy tym odkrywać wiarę w Jezusa Chrustusa.

To dla nas wielka radość, bo w ten sposób realizuje się misja wspólnoty: „To, co usłyszałeś ode mnie wobec licznych świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy z kolei byliby zdolni nauczać innych”. Zawsze kładliśmy w naszej formacji nacisk na to, żeby nie wyrywać ludzi z macierzystych parafii, lecz wyposażać ich i inspirować do ożywiania ewangelizacji u siebie. Właśnie dlatego posłaliśmy kilkanaście osób na diecezjalne Studium Parafialnej Aktywności.

Czerpiemy wzór z programu Divine Renovation, by nasze parafie przechodziły od modelu przetrwania do kultury misji.