Powołaliśmy Chrześcijańską Fundację SEMEIA, żeby wspierać przedsięwzięcia realizowane przez wspólnotę Strumienie Wody Żywej, założoną w 2016 roku w parafii świętego Mikołaja Biskupa w Bochni. 

Jesteśmy grupą przyjaciół połączonych pasją towarzyszenia ludziom w poznawaniu Ewangelii. Semeia to po grecku “znaki”, a znak wskazuje poza siebie – na coś ważniejszego niż on sam. Chcemy być w naszym środowisku znakami prowadzącymi do najważniejszego Spotkania. 

Służymy w fundacji jako wolontariusze, a wszystkie pozyskane środki przeznaczamy na inicjatywy służące ewangelizacji. 

Adres do korespondencji:
ul. Czackiego 3, 32-700 Bochnia
tel. 517 470 653
e-mail: fundacja@semeia.pl

KRS: 0000884115
NIP: 8681980333
REGON: 388210811

Zarząd Fundacji

Maciej Tabor – fundator i prezes

e-mail: maciej.tabor@semeia.pl

tel. 517 470 653

Aleksandra Dąbrowska – wiceprezes

e-mail: fundacja@semeia.pl

tel. 792 648 320

Maksymilian Truś – wiceprezes

Rada Fundacji

Dorota GałkaDorota Gałka

Marcin Kotara

 Ks. Ryszard Podstołowicz – fundator