Powołaliśmy Chrześcijańską Fundację SEMEIA, żeby wspierać przedsięwzięcia realizowane przez wspólnotę Strumienie Wody Żywej, założoną w 2016 roku w parafii świętego Mikołaja Biskupa w Bochni. 

Jesteśmy grupą przyjaciół połączonych pasją towarzyszenia ludziom w poznawaniu Ewangelii. Semeia to po grecku “znaki”, a znak wskazuje poza siebie – na coś ważniejszego niż on sam. Chcemy być w naszym środowisku znakami prowadzącymi do najważniejszego Spotkania. 

Służymy w fundacji jako wolontariusze, a wszystkie pozyskane środki przeznaczamy na inicjatywy służące ewangelizacji. 

Adres do korespondencji:
ul. Czackiego 3, 32-700 Bochnia
tel. 517 470 653
e-mail: fundacja@semeia.pl

KRS: 0000884115
NIP: 8681980333
REGON: 388210811

Zarząd Fundacji

Maciej Tabor – fundator i prezes Zarządu Fundacji

e-mail: fundacja@semeia.pl

tel. 517 470 653

Marta Kalinowska – skarbnik Zarządu Fundacji

e-mail: skarbnik@semeia.pl

tel. 792 648 320

Dorota GałkaDorota Gałka – wiceprezes Zarządu Fundacji

Michał Zambrowski – członek Zarządu Fundacji

Aleksandra Dąbrowska – sekretarz Zarządu Fundacji

e-mail: fundacja@semeia.pl

Rada Fundacji

  • Jan Truś – przewodniczący Rady Fundacji
  • Mirosław Gut – wiceprzewodniczący Rady Fundacji
  • Grzegorz Mazanek – członek Rady Fundacji